Tarikh : 2 / 1 / 2023
Masa : 3.00 Petang - 5.00 petang
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 1 orang

Tujuan

Tujuan adalah membantu golongan pelajar untuk mahir menggunakan perisian microsoft office dalam menyiapkan kerja kursus yang diberikan oleh guru.

Aktiviti

Di dalam slot ini, petugas membantu dari segi cara-cara membuat helaian baru,  border, membuat perenggan, numbering,membuat jadual, memasukkan gambar, mencetak , menyimpan dokumen dan sebagainya.

GAMBAR DISINI