Tarikh : 19 / 1 / 2023
Masa : 10.00 Pagi - 12.00 tengahari
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 1 orang

Tujuan

Tujuan adalah membantu ahli PEDi yang tidak mahir menggunakan peralatan ICT untuk belajar kemahiran asas ICT.

Di dalam slot ini, petugas membantu dari segi cara-cara menggunakan perisian microsoft office serperti word, excal dan powerpoint.

GAMBAR DISINI


 

Tarikh : 10 / 1 / 2023
Masa : 10.00 Pagi - 1.00 petang
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 1 orang

 

Tujuan

Tujuan adalah membantu golongan graduan yang telah tamat pengajian memohon pekerjaan menggunakan platform atas talian (e-pdrm).

Aktiviti

Di dalam slot ini, petugas membantu dari segi cara-cara membuat akaun, mengisi maklumat, memuat naik dokumen dan mencetak permohonan .

GAMBAR DISINI


Tarikh : 28 / 12 / 2022
Masa : 10.00 Petang - 12.00 Tengahari
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 7 orang

 

Tujuan

Tujuan adalah untuk membantu Pelajar sekolah yang merupakan ahli PEDi Bukit Sekechong dalam menggunakan LiveWorksheet secara asas untuk membolehkan mereka menjawab quiz yang disediakan oleh pengajar dengan manarik minat mereka menjalankan pembelajaran secara atas talian dengan lebih interaktif.

Aktiviti

Di dalam slot ini, petugas membantu Pelajar dari segi cara-cara untuk menjawab quiz yang disediakan oleh pengajar yang menggunakan kemudahan LiveWorksheet. Dengan menggunakan LiveWorksheet ini sangat membantu pelajar agar lebih bersemangat untuk belajar kerana ianya lebih interaktif berbanding Google Form yang straightforward di samping dapat memudahkan kerja guru juga.

 GAMBAR DISINI


 

Tarikh : 2 / 1 / 2023
Masa : 3.00 Petang - 5.00 petang
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 1 orang

Tujuan

Tujuan adalah membantu golongan pelajar untuk mahir menggunakan perisian microsoft office dalam menyiapkan kerja kursus yang diberikan oleh guru.

Aktiviti

Di dalam slot ini, petugas membantu dari segi cara-cara membuat helaian baru,  border, membuat perenggan, numbering,membuat jadual, memasukkan gambar, mencetak , menyimpan dokumen dan sebagainya.

GAMBAR DISINI


 

Tarikh : 19 / 12 / 2022
Masa : 10.00 Petang - 12.00 Tengahari
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 1 orang

 

 

Tujuan

Tujuan adalah untuk membantu Pelajar yang merupakan ahli PEDi Bukit Sekechong dalam menggunakan GoogleMeet secara asas untuk membolehkan mereka menyertai taklimat mahupun pembelajaran secara atas talian.

Aktiviti

Di dalam slot ini, petugas membantu Pelajar dari segi cara-cara untuk menggunakan GoogleMeet. Kemudian petugas memberi tunjuk ajar  untuk "cara membuat presentation, change background, setup camera, sound dan lain-lain ".

 GAMBAR DISINI