Tarikh : 28 / 12 / 2022
Masa : 10.00 Petang - 12.00 Tengahari
Lokasi : PEDi Bukit Sekechong
Peserta

: 7 orang

 

Tujuan

Tujuan adalah untuk membantu Pelajar sekolah yang merupakan ahli PEDi Bukit Sekechong dalam menggunakan LiveWorksheet secara asas untuk membolehkan mereka menjawab quiz yang disediakan oleh pengajar dengan manarik minat mereka menjalankan pembelajaran secara atas talian dengan lebih interaktif.

Aktiviti

Di dalam slot ini, petugas membantu Pelajar dari segi cara-cara untuk menjawab quiz yang disediakan oleh pengajar yang menggunakan kemudahan LiveWorksheet. Dengan menggunakan LiveWorksheet ini sangat membantu pelajar agar lebih bersemangat untuk belajar kerana ianya lebih interaktif berbanding Google Form yang straightforward di samping dapat memudahkan kerja guru juga.

 GAMBAR DISINI